Kandidujeme do EU parlamentu (2019)

Nejdříve něco k EU parlamentu. Evropský parlament je jedinou přímo volenou institucí Evropské unie. Rozdělení křesel v parlamentu je založeno na proporčním principu. Každá země si tedy volí počet svých poslanců v závislosti na počtu svých obyvatel. Českou republiku tak na evropské úrovni reprezentuje celkem 21 europoslanců. Nejvíce zastoupené je v tomto ohledu Německo (96 poslanců), nejméně pak Malta (6 poslanců). Celkem má EU parlament 751 poslanců.

KANDIDUJEME DO EU PARLAMENTU

Vynechme strany pro unijní a povězme si něco o těch, které se proti EU vymezují. Co mají společného? Všechny chtějí vystoupit z EU a usilují o vyhlášení referenda, ve kterém by se o tomto kroku mohlo rozhodnout. Náhle nastal čas voleb do EU parlamentu a ze všech těch referend se nám to najednou přetvořilo do tezí, které již nemluví ani tak o odcházení z EU, jako spíše o REFORMĚ EU.

My NECHCEME EU REFORMOVAT, a ani se nehodláme tvářit, že jsme nově přesvědčeni o tom, že lze v EU prosadit dlouhodobě udržitelný pro-národní směr. To prostě možné není. Při troše dobré vůle se to dá maximálně zbrzdit, nikoliv však zastavit. Koncepcí EU je likvidace NÁRODNÍCH STÁTŮ a jejich umělé přetvoření do jednoho etnicky nedefinovatelného superstátu, kde nikdo nemá vlastní tisíciletou historii ani tradice.

Nám jde v těchto volbách o jediné, a to o FINANČNÍ PODPORU HNUTÍ, přesáhneme-li jedno procento hlasů, a hned to vysvětlíme.

Všem stranám a hnutím jde o to stejné, jen oni vám budou tvrdit, že jim jde o dobro nás a naší země. Peníze pak použijí pro své potřeby a okázale předražené volební kampaně. 

My hodláme s penězi udělat to, co s nimi děláme i teď, použít je na PROJEKTY, kterých za sebou máme už několik desítek, a to hlavní co nás brzdí jsou právě finance, poněvadž vše je financováno zatím pouze z peněz členů hnutí. Rádi bychom dělali PROJEKTY větších rozsahů a zde právě spatřujeme tu možnost, jak toho docílit.

Kdo nás zná, tak ví, že my hlásáme tezi, která říká, že za politické subjekty mají hovořit jejich skutky před tím, než je bude někdo volit, nikoliv sliby o tom, co udělají, až je někdo zvolí. Za námi je vidět již kus práce a proto doufáme, že by to pro tento národ mohl být důvod hodit hlas právě nám. Za každý hlas, přesáhneme-li 1%, obdrží naše hnutí 30 korun. 

O PROJEKTECH u nás rozhodují samotní členové, kdy každý může přijít s návrhem PROJEKTU a každý má možnost se i na daných PROJEKTECH podílet. Máte-li pochybnosti, přidejte se k nám a buďte součástí našeho hnutí a rozhodujte o tom, co za PROJEKTY se bude dělat, tedy jak hnutí naloží s vaším hlasem. 

Jsme při zemi, ovšem v případě zisku EUROPOSLANCE bude i jeho plat použit na PROJEKTY. Takže tedy žádné skvělé místo za půl milionu korun měsíčně v srdci Bruselu. My hodláme všechny tyto EU peníze dát skrze naše PRO-NÁRODNÍ PROJEKTY zpět našemu národu. 

My pohrdáme EVROPSKOU UNIÍ. Jediné akceptovatelné řešení je REFERENDUM O VYSTOUPENÍ Z EU.
-toho však nikdo nedosáhne v EU parlamentu. Proto se připravujeme na volby do parlamentu ČESKÉHO.I sám pan prezident Masaryk zjistil, že naší zemi nepomůže jako poslanec Říšské rady a díky tomu máme svůj vlastní stát. Historie se opakuje a ti co jí neznají jsou nuceni jí opakovat ve všech jejich chybách - a to se PŘESNĚ děje.

PŘEDSEDA HNUTÍ

TROCHA STATISTIKY

NEZÁVISLÝ VOLEBNÍ PRŮZKUMPRŮZKUM AKTUÁLNÍ K 13.03.2019

PODPOŘTE NÁS V TOMTO HLASOVÁNÍ, VĚŘÍTE-LI NÁM
NATOLIK, ŽE NÁM HODÍTE HLAS I V NADCHÁZEJÍCÍCH
KVĚTNOVÝCH VOLBÁCH.

PO KLIKNUTÍ NA OBRÁZEK NA LEVÉ STRANĚ PŘEJDETE
NA STRÁNKY HLASOVÁNÍ.

BEZ VÁS TO NEDÁME

MÉDIA

VOLEBNÍ VIZITKA PRO ČESKÝ ROZHLAS

VOLEBNÍ ÚČET

Transparentní účet zřízený pro VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU pro rok 2019

PO KLIKNUTÍ PŘEJDETE NA SAMOTNÝ ÚČET

  • Co je volební účet a od kdy ho musí kandidující subjekt mít? (§ 59a a § 59d zákona)
    Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“).

    Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

    Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 59a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách.

    Tento účet není možno použít k zaslání finančního daru.

VYÚČTOVÁNÍ

VYÚČTOVÁNÍ KAMPANĚ DO EU PRO ROK 2019

Novinky