O nás

PRVNÍ REPUBLIKA

Více než za hnutí politické se považujeme především za hnutí filosofické, kdy naší filosofií je bezbřehý ČESKÝ NACIONÁLNÍ SMĚR nazývaný KALIŠNICTVÍ.

Jsme jediní nositelé NACIONÁLNÍ filosofie v naší zemi.

Pokud chcete pochopit naše myšlení, je třeba věnovat pár chvil a přečíst si naše dílo NACIONALISMUS JAKO VÍRA, ze kterého vychází veškerá naše již zmíněná filosofie. Naše hnutí stojí na čtyřech základních pilířích a to na: CTI - HRDOSTI - MORÁLCE - ŘÁDU a to celé posazeno na základech TRADICE.

Toto vše jsou zatím jenom slova, a ani my na ně nevěříme. To jediné, v co je třeba věřit, jsou skutky a činy. Hnutí PRVNÍ REPUBLIKA je PROJEKTEM naší kmenové organizace MY PROTI VŠEM, o které jistě již mnoho lidí slyšelo. Toto hnutí přímo navazuje na tradici v realizaci PROJEKTŮ mimo virtuální sféru lidského života. Naším cílem je ukázat ČESKÉMU LIDU, že k tomu, aby hnutí či politická strana pro tento národ něco udělala, nemusí být nutně parlamentní stranou, ale že mnoho dobrého a pozitivního lze vykonávat neustále, když je k tomu vůle.

Ale k tomu všemu potřebujeme odhodlané a nacionálně smýšlející lidi z řad ČESKÉHO národa. Potřebujeme jedince, kteří jsou schopni krom zlostných komentářů na sociálních sítích měnit věci i ve skutečném životě a jsou ochotni tomu věnovat svůj čas a život. MY neprosazujeme politický směr, nýbrž STYL ŽIVOTA.

ČESKÝ PŮVOD

Jsme absolutní zastánci etnicity jako nezpochybnitelného národního faktoru. Jsme zastánci zavedení dvojího druhu občanství, kdy jedno bude etnické a druhé politické. Demokracie skýtá mnoho zásadních chyb a jednou z nich je numerika na které je postavena. S demokracií je to jako s ohněm, je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Je potřeba tedy ukotvit zákon, díky kterému by mohl volebním právem disponovat pouze etnický Čech. A ptáte se proč? Jelikož jinak se dříve či později zopakuje 19. květen roku 1935, kdy volby v naší republice VYHRÁLA Sudetoněmecká strana. O 3 roky později se ukázalo co znamená mít zemi s vysokým procentem cizinců, které lze podle dnešní doktríny označit za zcela integrované.

Pokud má být demokracie funkční a být ku prospěchu nás, původních obyvatel této země, je třeba ji v první řadě reformovat do podoby, kdy bude sloužit svému účelu.

Absence dvojího občanství ničí náš sociální systém, jelikož obrovské procento parazitů spadá právě do pole působnosti neetnických Čechů a ve spojení demokracie s humanitou nemůžete nikdy dojít do fáze, kdy tuto část obyvatel od našeho štědrého sociálního systému odstřihnete. A stejně tak ani nemůže přidat cokoliv etnickým Čechům, poněvadž by drtivá část z těchto prostředků opět skončila u lidí výše zmíněných.

Politické popírání a potírání etnicity sebou nese obrovské množství problémů. Je třeba to začít řešit.

Naše nacionální filosofie s cizinci nemá primárně problém, nebude-li je nikdo díky razítku úředníka vydávat za Čechy, ovšem je potřeba přejít do fáze, kdy v naší zemi budou cizinci pracovat pro náš lepší život a nikoliv MY pro ten jejich, jak tomu momentálně je.

Věříme v DEMOKRACII a její principy. Našich cílů hodláme docílit diskuzí a aktivismem. Distancujeme se od všech forem agrese.

NIC NEŽ NÁROD

NÁZEV A ZNAK

NÁZEV

Každý Čech zná pojem PRVNÍ REPUBLIKA. Proč? Jelikož se jedná o naše nejslavnější REPUBLIKOVÉ údobí vůbec, které trvalo od 28.října 1918 do 30.září 1938, kdy po zradě spojenců byla vydána Německu bezmála třetina našeho nynějšího území. PRVNÍ REPUBLIKA patřila mezi 5 nejvyspělejších zemí světa a to jak po ekonomické, tak i vojenské stránce. Je to období, kdy se stát na jedné straně nebál prosazovat na našem území naše ČESKÉ zájmy, a to i v rámci přijímání zákonů zaměřených na vytlačení Němců z významných pozic ovlivňující chod státu, tak i zároveň na straně druhé období, kdy stát naprosto selhal v politice vůči cizincům v naší zemi. My se tedy primárně nehlásíme k odkazu PRVNÍ REPUBLIKY v rámci výše zmíněného historického údobí, nýbrž k odkazu, který by následoval, nebýt roku 1938. Absence nacionálních hodnot na politické úrovni zničila naší zemi. Být tenkrát PRVNÍ REPUBLIKA nacionálně orientovaná, tak dnes dominuje Evropskému kontinentu.

Znak

ZNAK

Český lev jakožto nezaměnitelný a absolutní NÁRODNÍ SYMBOL a KALICH, reprezentující naše další slavné údobí a to, dobu HUSITSKOU. Husité byli prvními nositeli NACIONÁLNÍCH hodnot na Evropském kontinentu, což je vysvětleno v naší knize NACIONALISMUS JAKO VÍRA.

 

Vlajka

 VLAJKA

Naše vlajka se skládá ze dvou hlavních barev, tedy bílé a červené. Bílá je barva lva a červená barva kalicha, přičemž jde zároveň o odkaz na původní vlajku první republiky. Přes střed je umístěn ČESKÝ LEV v erbu, který nese na své hrudi štít s husitským kalichem. 

 

RUKÁVOVÝ ZNAK

Toto je už pouze doplněk k našim stejnokrojům, který vychází ze symboliky jakožto celku, tedy ČESKÝ LEV a HUSITSKÝ KALICH v nezaměnitelném spojení. Pro nás je otázkou cti a hrdosti hlásit se veřejně ke svému přesvědčení.

Novinky