Návštěva hory ŘÍP

Hora-ripLegenda, kterou poprvé zaznamenal počátkem 12. století kronikář Kosmas, pokládá právě horu Říp a její okolí za místo, kde se usadili první Slované vedení praotcem Čechem při příchodu do nové vlasti a kde se odehrálo rituální „vzetí do vlastnictví“ okolní země, vrcholící jejím novým pojmenováním po vůdci těchto Slovanů, Čechovi. Hora ležela přesně ve středu tehdejšího slovanského osídlení Čech a horizont, jehož lze dohlédnout z jejího vrcholu, tvořil zároveň hranici tohoto osídlení.

Mělo by tedy být určitou NÁRODNÍ povinností každého ČECHA, tuto naší posvátnou horu                  alespoň jednou ZA život navštívit. 

A TOTO BYLA TA NAŠE NÁVŠTĚVA.

Matouš BulířMatouš Bulíř s jedním z našich členů.

Matouš Bulíř s jedním z našich členů.Matouš Bulíř s jedním z našich členů.

Matouš Bulíř

Naše členka krmí obyvatele Řípu banánem.Naše členka krmí obyvatele Řípu banánem.

Naše členka krmí obyvatele Řípu banánem.Naše členka krmí obyvatele Řípu banánem.

Vlajka HNUTÍ PRVNÍ REPUBLIKA

Obyvatelka ŘípuObyvatelky Řípu

Matouš Bulíř

Matouš BulířMatouš Bulíř

Člen HNUTÍ.Člen HNUTÍ.

Novinky