75. Výročí smrti parašutistů v kostele Cyrila a Metoděje

18-06-1942

Dnes, tj. 18.06.2017, tomu bylo 75 let... 75 let kdy bojovalo 7 našich hrdinů proti stonásobné přesile - ano, proti našim klukům tehdy stálo bezmála 800 Němců a to konkrétně příslušníků SS, kterých bylo 757 a zbytek bylo GESTAPO.

Sedm hodin trval boj, který nebyl zlomen Německou převahou, nýbrž tím, že našim klukům došla munice.

Všichni si poslední náboj nechali pro sebe. Jan Kubiš vykrvácel na následky četných zranění.

Jozef Gabčík (Anthropoid) – narozen 8. dubna 1912
Jan Kubiš (Anthropoid) – narozen 24. června 1913
Josef Valčík (Silver A) – narozen 2. listopadu 1914
Adolf Opálka (Out Distance) – narozen 4. ledna 1915
Josef Bublík (Bioscop) – narozen 12. února 1920
Jan Hrubý (Bioscop) – narozen 4. března 1915
Jaroslav Švarc (Tin) – narozen 11. května 1914

ČEST HRDINŮM A JEJICH PAMÁTCE!

POKUD BY EXISTOVALA SPRAVEDLNOST, TAK BY TATO ZEMĚ NEPATŘILA LIDEM JAKO JSME MY, NÝBRŽ LIDEM, JAKO JSOU ONI. JE NAŠÍ NÁRODNÍ POVINNOSTÍ DĚLAT VŠE PRO TO, ABY JEJICH SMRT NEBYLA ZBYTEČNÁ - ONI ZEMŘELI PRO NÁS!

I naše hnutí bylo uctít památku hrdinů, kterým ČESKÝ národ vděčí za vše. 

Co nejen nás nenechalo chladné byla i účast dvou vládních politiků, kteří se otevřeně hlásí k SUDETONĚMECKÉMU SDRUŽENÍ. Tím prvním byl nynější místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a tím druhým ministr kultury Daniel Herman, oba toho času za KDU-ČSL. My toto považujeme za výsměch a potupu, která naprosto znesvětila celou pietu za naše hrdiny. 

Další věc, která nás pobouřila byla nedůstojnost místa kladení věnců, kde město Praha nebylo schopno odstranit grafity z lampy a sundat nálepky a reklamy ze sloupu se semaforem. Stačilo tam jen den předtím poslat někoho z technických služeb. 

Obojí zmíněné naštěstí nepohršovalo jenom nás, ale i pamětníky, kteří se piety učástnili. Nálepky se nám z větší části podařilo odstranit. Snad poslední vítka, i spíše povzdech je nad účastí lidí, poněvadž paradoxně tam snad nejméně lidí bylo z Prahy. Byla to neděle, bylo krásné počasí, kdy jindy tedy navštívit tuto akci? Je smutné jak moc velké části našich lidí jsou podobné historické milníky zcela volné.

Musíme tedy věřit a doufat, že opět přijde čas, kdy se vše zlepší a náš národ dojde prozření a uvědomí si, že krev není voda a hrdinové nejsou samozřejmostí.

 Tímto DĚKUJEME všem dobrým lidem, kteří se přišli poklonit památce našich hrdinů.

NIC NEŽ NÁROD

FOTO Z PIETY


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Novinky