76. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE LEŽÁKY

Lezaky-00

24.06.1942 - Den, kdy byly vyhlazeny LEŽÁKY.

Kvůli spolupráci několika ležáckých obyvatel se skupinou Silver A a ukryté vysílačce Libuši nařídil K. H. Frank srovnání této osady se zemí.

"... Ležáky mit dem Boden gleichmachen, Männer und Frauen erschiessen und Kinder wegschleppen..." (Ležáky srovnat se zemí, muže a ženy postřílet a děti odvléct) Tak zněl rozkaz, který K. H. Frank vydal v souvislosti s tresty za likvidaci Heydricha.

24. června obec obklíčili Němci, pečlivě překontrolovali policejní přihlášky a poté 33 dospělých a 13 dětí odvezli policejními autobusy do Pardubic na Zámeček.

Děti později přemístili do Prahy a Lodže, ženy a muže popravili. Stavení v Ležákách Němci vyrabovali a pak zapálili.

Po válce už vesnici nikdo neobnovil. Na místě vypálených domů vznikly nejprve jednoduché kamenné pomníky se jmény jednotlivých rodin.

Později bylo pietní místo upravováno podle návrhů architekta Ladislava Žáka. Až teprve 16. června 1999 byly Ležáky prohlášeny národní kulturní památkou.

Kdo toto NĚMCŮM někdy odpustí, tak není hoden říkat si ČECH.

Ležáky 1942

Ležáky 2018 Matouš Bulíř

FOTO Z PIETY

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

NENÍ PIETA JAKO PIETA

Bohužel pieta neproběhla úplně tak, jak by se na něco tak důstojného a vážného slušelo. Z naší strany považujeme za obrovské pochybení vyvěšení vlajek. Nejenom, že nás zarazila vlajka KANADSKÁ, ale aby toho nebylo málo, byla dokonce umístěna na ČESTNÉ MÍSTO, které dle zákona náleží vlajce ČESKÉ.

Zákon o užívání státních symbolů ČR - 352/2001 Sb.

§ 8

(1) Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt

a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,

b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek,

c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek,

d) první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5.

(2) Obdobně se použijí pravidla stanovená v odstavci 1 při vyvěšení státní vlajky s jinými vlajkami.

Z naší strany byl vznesen u pracovnice muzea, před kterým vlajky visí, dotaz ohledně důvodu vyvěšení vlajky KANADSKÉ a to navíc na čestném místě. Pracovnice nám sdělila, že KANADSKÁ vlajka je tam z důvodu toho, že letadlo, které vysadilo skupinu ANTHROPOID mělo kanadskou posádku a pořadí vlajek mají určeno od vedení. Paní byla velice slušná, takže jsme jí jen sdělili, že se obrátíme oficiální cestou na vedení památníku a budeme požadovat vysvětlení. Za hodinu už bylo vše dáno do pořádku. Jak málo tedy stačí.

Je nám jasné, že mnoha lidem se něco takového bude zdát z naší strany jako malichernost, ale opak je pravdou. Státnost stojí právě na těchto zásadních detailech, které jsou podporou naší NÁRODNÍ IDENTITY, která je promítána skrze NÁRODNÍ SYMBOLIKU mezi ČESKÝ lid. To, že jsme byli jediní kdo si toho všiml je samozřejmě dosti smutné.PŘED...PO...

Bohužel další velké zklamání proběhlo během samotné piety, kdy tentokrát na vině není vedení památníku, nýbrž samotní lidé z oficiálního pokládání věnců. Jelikož to vídáme na podobných akcích dosti často, tak se na to přirozeně zaměřujeme, a o čem je řeč? O trikolorách na věncích. 

Je až děsivé, kolik lidí absolutně netuší, jak jdou barvy po sobě na naší TRIKOLOŘE. Barvy jsou samozřejmě BÍLÁ-ČERVENÁ-MODRÁ. Chyba tedy spočívá v tom, že trikolora je použita přesně obráceně a to v pořadí MODRÁ-ČERVENÁ-BÍLÁ.


 

Tady jsou JMÉNA A názvy těch, kterÝCH JSME SI VŠIMLI:

Ing. Květa Matušovská - POSLANKYNĚ PARLAMENTU ČR (KSČM)
Vlastenecké sdružení antifašistů Prostějov
Obec Luká
Okresní výbor KDU-ČSL
Poslanecký klub KDU-ČSL - Parlament České republiky
Vojenská střední škola - Moravská Třebová
Město Proseč

Ing. Květa Matušovská - POSLANKYNĚ PARLAMENTU ČR (KSČM) Vlastenecké sdružení antifašistů Prostějov Obec Luká Okresní výbor KDU-ČSL

Poslanecký klub KDU-ČSL - Parlament České republiky Vojenská střední škola - Moravská Třebová Město Proseč

Novinky