Jak se stát členem

CO JE NUTNÉ SPLŇOVAT?

  • Být plně ztotožněn s naší NÁRODNÍ FILOSOFIÍ
  • Mít odhodlání věci měnit aktivně, nikoliv jen pasivně
  • Minimální věk 15 let
  • ČESKÝ PŮVOD  (občanem ČESKÉ REPUBLIKY - od NAROZENÍ)

Jde nám především o ty, kterým není jejich ČESKÝ původ na obtíž, ba naopak, kteří jsou na svůj původ HRDÍ a mají ambice v tom vrátit našemu národu jeho ztracenou čest a slávu.

 

PRVNÍ REPUBLIKA je PROJEKT naší kmenové organizace MY PROTI VŠEM.

Nemá mocenskou ambici, jak by si mohl někdo myslet, nýbrž čistě filosofickou.

Tou filosofií je zde ČESKÝ NACIONALISMUS, poněvadž to je segment, který zde schází.

Naše země se politicky i lidsky oprostila a i nadále oprošťuje od všeho NÁRODNÍHO.

Vlajka jako logo firmy z nutnosti, nikoliv jako státnost z hrdosti.

Naší vizí je pokračovat v PROJEKTECH tak jako se tomu dělo skrze MY PROTI VŠEM, chceme tedy organizaci, která nebude o problémech mluvit, nýbrž je bude aktivně řešit a upozorňovat na ně skrze aktivistické PROJEKTY.

Chceme jít cestou kvality, nikoliv kvantity. A co tedy hledáme?

Hledáme jedince, kteří jsou hrdí na svůj původ.

Hledáme jedince, kteří chápou, že svět existuje mimo sociální sítě a tam je třeba problémy řešit.

Hledáme jedince, kteří chtějí reálně něco dělat a pomáhat při budování tohoto hnutí.

Hledáme kluky, holky, muže a ženy co jsou ochotni věnovat svůj um ku prospěchu všech.

 

Každý umíme něco a v důsledku se vše může nějak zužitkovat.

ČEST, HRDOST, MORÁLKA a ŘÁD, to jsou 4 základní pilíře, na kterých stojí naše víra.

Nejsme žádní  politici a ani se o to nesnažíme, jsme obyčejní Češi, jakými je 98% lidí v této zemi. Vláda patří do rukou lidem a ne politikům. Politik je dnes profese, nikoliv  poslání.

Politické strany nám jednohlasně tvrdí, že aby pro nás mohli něco udělat, musíme je nejdříve dostat do poslanecké sněmovny. To je nesmysl. My chceme jít opačným směrem a dokázat, že lze pro národ vykonat i mnoho dobrého bez toho, aby za to někdo z nás pobíral 100 000 korun měsíčně.

Pokud máte opravdové odhodlání chtít něco měnit a máte trpělivost, přidejte se k našemu hnutí a staňte se jeho pevnou součástí.

Primárně potřebujeme lidi kolem Libereckého kraje, jelikož zde máme základnu. Samozřejmě uvítáme lidi z celé republiky, ale nechceme v nikom vzbudit pocit nečinnosti. Začátky jsou vždy těžké.

Dále je třeba se registrovat na NAŠEM FORU.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME

V DANOU CHVÍLI NEJVÍCE POTŘEBUJEME:

-JEDINCE ZDATNÉ V TVORBĚ GRAFIKY

-JEDINCE ZDATNÉ V TVORBĚ VIDEÍ

-JEDINCE OCHOTNÉ PSÁT ČLÁNKY V DUCHU NAŠÍ FILOSOFIE

-JEDINCE CO JSOU AKTIVNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

-JEDINCE ZDATNÉ V TVORBĚ WEBOVÝCH STRÁNEK

Věříte-li v náš NÁROD a stotožňujete-li se s naší filosfií, kontaktujte nás.

DALŠÍ INFORMACE

Jelikož je třeba vyselektovat ty skutečně nacionálně smýšlející jedince, kteří chtějí reálně něco dělat od těch, co raději jen mluví a dělají prázdná gesta, máme zavedený symbolický členský příspěvek, který je samozřejmě následně použit na realizaci PROJEKTŮ a dalších výdajů nutných k našemu fungování.

VSTUPNÍ ČLENSKÝ POPLATEK je 100 korun - následně každý měsíc 50 korun

Máte-li s tímto krokem problém, nejste to co hledáme.

Potřebujeme lidi aktivní ale i pasivní. Vaše členství může být založeno i na této symbolické finanční podpoře, díky které se nám bude dařit realizovat více PROJEKTŮ, kterých můžete být díky takovéto podpoře součástí.

Jste-li ochotni přijmout nacionální filosofii za svou, staňte se jedním z NÁS! 

PŘIHLÁŠKA DO NAŠÍ ORGANIZACE: PŘIHLÁŠKA

Ta se následně zašle vyplněná na adresu:

MY PROTI VŠEM

VLČÍ VRCH 673

LIBEREC 46015

Novinky

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu