Jak se stát členem

CO JE NUTNÉ SPLŇOVAT?

  • Být plně ztotožněn s naší NÁRODNÍ FILOSOFIÍ
  • Mít odhodlání věci měnit aktivně, nikoliv jen pasivně
  • Minimální věk 18 let
  • ČESKÝ PŮVOD  (občanem ČESKÉ REPUBLIKY - od NAROZENÍ)

Jde nám především o ty, kterým není jejich ČESKÝ původ na obtíž, ba naopak, kteří jsou na svůj původ HRDÍ a mají ambice v tom vrátit našemu národu jeho ztracenou čest a slávu.

 

Nemáme mocenskou ambici, jak by si mohl někdo myslet, nýbrž čistě filosofickou.

Tou filosofií je zde ČESKÝ NACIONALISMUS, poněvadž to je segment, který zde schází.

Naše země se politicky i lidsky oprostila a i nadále oprošťuje od všeho NÁRODNÍHO.

Vlajka jako logo firmy z nutnosti, nikoliv jako státnost z hrdosti.

Naší vizí je pokračovat v PROJEKTECH tak jako se tomu dělo do teď, chceme tedy hnutí, které nebude o problémech mluvit, nýbrž je bude aktivně řešit a upozorňovat na ně skrze aktivistické PROJEKTY.

Chceme jít cestou kvality, nikoliv kvantity. A co tedy hledáme?

-Hledáme jedince, kteří jsou hrdí na svůj původ.

-Hledáme jedince, kteří chápou, že svět existuje mimo sociální sítě a tam je třeba problémy řešit.

-Hledáme jedince, kteří chtějí reálně něco dělat a pomáhat při budování tohoto hnutí.

-Hledáme kluky, holky, muže a ženy co jsou ochotni věnovat svůj um ku prospěchu všech.

 

Každý umíme něco a v důsledku se vše může nějak zužitkovat.

ČEST, HRDOST, MORÁLKA a ŘÁD, to jsou 4 základní pilíře, na kterých stojí naše filosofie.

Nejsme žádní politici a ani se o to nesnažíme, jsme obyčejní Češi, jakými je 98% lidí v této zemi. Vláda patří do rukou lidem a ne politikům. Politik je dnes profese, nikoliv  poslání.

Politické strany nám jednohlasně tvrdí, že aby pro nás mohli něco udělat, musíme je nejdříve dostat do poslanecké sněmovny. To je nesmysl. My chceme jít opačným směrem a dokázat, že lze pro národ vykonat i mnoho dobrého bez toho, aby za to někdo z nás pobíral 100 000 korun měsíčně.

Pokud máte opravdové odhodlání chtít něco měnit a máte trpělivost, přidejte se k našemu hnutí a staňte se jeho pevnou součástí.

Dále je třeba se registrovat na NAŠEM FORU.

DALŠÍ POSTUP

Jelikož je třeba vyselektovat ty skutečně pro-národně smýšlející jedince, kteří chtějí reálně něco dělat od těch, co raději jen mluví a dělají prázdná gesta, máme zavedený symbolický členský příspěvek, který je samozřejmě následně použit na realizaci PROJEKTŮ a dalších výdajů nutných k našemu fungování.

VSTUPNÍ ČLENSKÝ POPLATEK je 100 korun - následně každý měsíc 50 korun

Máte-li s tímto krokem problém, nejste to co hledáme.

Potřebujeme lidi aktivní ale i pasivní. Vaše členství může být založeno i na této symbolické finanční podpoře, díky které se nám bude dařit realizovat více PROJEKTŮ, kterých můžete být díky takovéto podpoře součástí.

Jste-li ochotni přijmout nacionální filosofii za svou, staňte se jedním z NÁS! 

Registrujte se na našem FORU a napište do tohoto TÉMATU, proč se chcete stát naším členem.

V případě, že dojde ke schválení, následuje vyplnění přihlášky a její odeslání k nám.

- PŘIHLÁŠKA DO HNUTÍ

- STANOVY HNUTÍ

Novinky