PROJEKTY

Naším největším zájmem je realizace PROJEKTŮ.

Jsme zastánci skutečných změn, reálné pomoci a aktivního odporu.

Realizici PROJEKTŮ chápeme jako přímé uplatňování naší filosofie, která je mimojiné postavena i na tezi, že k tomu aby mohl politický subjekt svému národu pomáhat, není třeba, aby byl nutně v parlamentu.

Dnešní politická kultura je založená na principu, který svorně hlásají všechny strany i hnutí, že k tomu, aby pro nás mohli něco udělat, musíme je nejdříve dostat do parlamentu - a do té doby máme smůlu.

Veškeré naše PROJEKTY jsou zaměřeny tak, aby nedošlo k poškození majetku fyzických osob. Naším cílem není kohokoli poškodit, nýbrž aktivně upozorňovat na to, co se v naší zemi děje. Naším cílem je donutit národ k zamyšlení. Naším cílem je přimět každého z nás k tomu, aby začal sám uvažovat nad tím, jestli dnešní vnímání národa je takové, jaké by mělo být, chceme-li žít ve státě, který je tím pravým.

Naše PROJEKTY bývají často kontroverzní, ale to u PROJEKTŮ, které mají vybičovat lid k zamyšlení, jinak nelze.

 

Rádi bychom se dostali do stádia realizace co největšího možného počtu PROJEKTŮ, ovšem k tomu potřebujeme Čechy, kteří také chtějí věci měnit na místo pouhého mluvení o nich.

Apelujeme tedy na všechny HRDÉ ČECHY NACIONÁLNÍHO SMÝŠLENÍ, přidejte se k nám a pomozte budovat lepší národ.

 

Většina PROJEKTŮ byla realizována skrze naší kmenovou organizaci MY PROTI VŠEM. Mnoho PROJEKTŮ zde zveřejněné nenaleznete, jelikož se realizují i PROJEKTY, které vynášet ven netřeba.

 

KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY, KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY

ps. STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ, TAKŽE JIŽ ZREALIZOVANÉ PROJEKTY SE POSTUPNĚ VKLÁDAJÍ

SEZNAM PROJEKTŮ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2829

3031

3234

Novinky