PROJEKTY

Naším největším zájmem je realizace PROJEKTŮ.

Jsme zastánci skutečných změn, reálné pomoci a aktivního odporu.

Realizici PROJEKTŮ chápeme jako přímé uplatňování naší filosofie, která je mimojiné postavena i na tezi, že k tomu aby mohl politický subjekt svému národu pomáhat, není třeba, aby byl nutně v parlamentu.

Dnešní politická kultura je založená na principu, který svorně hlásají všechny strany i hnutí, že k tomu, aby pro nás mohli něco udělat, musíme je nejdříve dostat do parlamentu - a do té doby máme smůlu.

Veškeré naše PROJEKTY jsou zaměřeny tak, aby nedošlo k poškození majetku fyzických osob. Naším cílem není kohokoli poškodit, nýbrž aktivně upozorňovat na to, co se v naší zemi děje. Naším cílem je donutit národ k zamyšlení. Naším cílem je přimět každého z nás k tomu, aby začal sám uvažovat nad tím, jestli dnešní vnímání národa je takové, jaké by mělo být, chceme-li žít ve státě, který je tím pravým.

Naše PROJEKTY bývají často kontroverzní, ale to u PROJEKTŮ, které mají vybičovat lid k zamyšlení, jinak nelze.

 

Rádi bychom se dostali do stádia realizace co největšího možného počtu PROJEKTŮ, ovšem k tomu potřebujeme Čechy, kteří také chtějí věci měnit na místo pouhého mluvení o nich.

Apelujeme tedy na všechny HRDÉ ČECHY NACIONÁLNÍHO SMÝŠLENÍ, přidejte se k nám a pomozte budovat lepší národ.

 

Většina PROJEKTŮ byla realizována skrze naší kmenovou organizaci MY PROTI VŠEM. Mnoho PROJEKTŮ zde zveřejněné nenaleznete, jelikož se realizují i PROJEKTY, které vynášet ven netřeba.

 

KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY, KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY

ps. STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ, TAKŽE JIŽ ZREALIZOVANÉ PROJEKTY SE POSTUPNĚ VKLÁDAJÍ

SEZNAM PROJEKTŮ

- ARCHA LIBEREC

Materiální příspěvek pro LIBERECKÝ ÚTULEK PRO ZVÍŘATA.

_______________________________________________________________________________________________

- KOOPERATIVA

Žaloba na pojišťovnu KOOPERATIVA pro NEPLACENÍ ZÁVAZKŮ.

_______________________________________________________________________________________________

- POLITICKÉ HNUTÍ

Sběr podpisů pro založení hnutí PRVNÍ REPUBLIKA.

_______________________________________________________________________________________________

- BARUŠKA

Pomoc Barušce, která trpí dětskou mozkovou obrnou.

_______________________________________________________________________________________________

- PROTEKTORÁT EU

Umístění cedulí, které měli vést lidi k zamyšlení ohledně toho, v čem žijeme.

_______________________________________________________________________________________________

- SPZ

Tento PROJEKT je zaměřen PROTI EU a její POLITICE, s důrazem na naší NÁRODNÍ IDENTITU.

_______________________________________________________________________________________________

- NÁTĚR ZDI

Oprava veřejné zdi.

_______________________________________________________________________________________________

- EU CEDULE

POČEŠTĚNÍ HRANIČNÍ vítací EU cedule.

_______________________________________________________________________________________________

- NE SYMBOLICE EU

Odstraňování / nahrazování unijní propagandy za ČESKOU NÁRODNÍ SMYBOLIKU.

_______________________________________________________________________________________________

- ALMANYA

Dodělání arabského nápisu NĚMECKO na cedule ukazující směr na německá města v pohraničí.

_______________________________________________________________________________________________

- SLEPICE V NOUZI

Záchrana slepic z velkochovů.

_______________________________________________________________________________________________

- VLAJKA

Vztyčení stožáru s ČESKOU vlajkou.

_______________________________________________________________________________________________

- ZÁKAZ VSTUPU

Symbolické vylepení několika desítek samolepek zakazujících vstup v burce.

_______________________________________________________________________________________________

- DANIEL HERMAN

Připomínka toho, co se dělo po roce 45 s každým, kdo měl smýšlení stejné jako Dniel Herman (ministr kultury)

_______________________________________________________________________________________________

- KORÁN

Solidární gesto ze slovenskou dívkou, která byla kvůli spálení KORÁNU trestně stíhána.

_______________________________________________________________________________________________

- BUNKR

Protiakce ke zničenému prvorepublikovému bunkru, který padl za oběť "umění".

_______________________________________________________________________________________________

- KDU-ČSL

Reakce na oficiální účast představitelů KDU-ČSL na SUDETONĚMECKÝCH srazech.

_______________________________________________________________________________________________

- VLAJKA VS SVÁTEK

Zde se poukázalo na to, že ani mnohé státní instituce nevyvěšují na STÁTNÍ SVÁTKY ČESKÉ VLAJKY.

_______________________________________________________________________________________________

- FORUM

Pokus o vytvoření komunikační necenzurované alternativy k cenzurovanému facebooku. 

_______________________________________________________________________________________________

- VLASTENČENÍ

Skrze několik reklamních plachet podnítit lidi k zamyšlení nad stavem, ve kterém se společnost nalézá.

_______________________________________________________________________________________________

- ISLAMIC PARK

Úprava německé hraniční cedule do satirické podoby, která vystihuje stav, ve kterém se Německo nachází.

_______________________________________________________________________________________________

- PEJSEK RONNY

Finanční dar na léčbu týraného pejska Ronnyho, kterého málem ubil k smrti jeho majitel.

_______________________________________________________________________________________________

- MOČÍCÍ SOCHY V PRAZE

Zde šlo o to upozornit a zároveň vylepšit sousoší, které močí na ČESKOU REPUBLIKU.

_______________________________________________________________________________________________

- LETY U PÍSKU

Zde bylo cílem vyvolat diskuzi ohledně půl miliardy korun vynaložené na likvidaci fungující firmy v Letech.

_______________________________________________________________________________________________

- POMNÍK ČSL

Návrh a realizace pomníku věnovaného ČESKOSLOVENSKÝM LEGIONÁŘŮM.

_______________________________________________________________________________________________

- ZVÍŘECÍ ÚTULKY

Materiální pomoc zvířecím útulkům v ČESKÉ REPUBLICE.

_______________________________________________________________________________________________

- KONRAD HENLEIN

Snaha o vyškrtnutí tohoto válečného zločince z řad ČESTNÝCH OBČANŮ města Liberce.

_______________________________________________________________________________________________Novinky