V tomto PROJEKTU se jedná o ODSTRAŇOVÁNÍ EU SYMBOLIKY

Tento PROJEKT by měl být CELONÁRODNÍ.
Tedy je otevřený všem lidem, kteří se nebojí aktivně věci měnit, avšak iluze si samozřejmě neděláme.

Oč přesně jde.

Úkolem tohoto PROJEKTU je likvidace veškeré EU symboliky na našem území.

Naše země je touto PROTEKTORÁTNÍ symbolikou úplně zamořena.
Není tedy jen v našich silách toto efektivně odstraňovat, musíme na tomto pracovat všichni.

Jelikož nabádání k nezákonné činnosti je trestné, tak samozřejmě upozorňujme, že vše musí být v mezích zákona.
Ovšem i náš národ má ve svém středu mnoho hrdinů, kteří našeho upozornění nebudou dbáti, s tím nic neuděláme. 

Tento PROJEKT je v souladu s LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Čl. 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval 
demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže 
činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.


-definice je zcela jistě naplněna, poněvadž zákony a nařízení EU jsou nadřazeny těm naším a to včetně soudní moci. Názornou ukázkou je znemožnění vyhlášení referenda o vystoupení z EU, ačkoliv potom národ volá a značnou dobu o to usiluje. To, že vypsání referenda vláda odmítá, znamená jen jedno, zná výsledek, který by byl pro VYSTOUPENÍ Z EU. Vláda tedy setrváváním v EU jde proti přání lidu! Jedná se tedy o vládu protektorátní, chcete-li koloniální. NÁŠ ODPOR JE LEGITIMNÍ!

Jako největší zlo vnímáme vlajky EU. Jejich odstraňování je zásadní.
(každý opravdový Čech je jistě rád sám sundá)
-pokud se vám toto povede, tak oceníme jejich zaslání.

Dále tu je spousta dalších EU symbolů, které se nám snaží podsouvat jak jen to je možné.
Všechny ideálně něčím přelepit, přetřít. Není žádoucí je odstraňovat tak, aby došlo ke škodě na majetku.
Stačí natolik, aby bylo případně možné je uvést do původního stavu, jen to dalo práci.

Vše je důležité zdokumentovat a zaslat nám to na adresu info@1918-1938.cz

Po zpracování budeme tyto fotografie zveřejňovat, aby to bylo inspirací pro ostatní


DOBA JE NATOLIK ZLÁ, ŽE KAŽDÝ KDO AKTIVNĚ PODPORUJE EU BY MĚL BÝT VYOBCOVÁN Z ŘAD SLUŠNÝCH LIDÍ, 
PŘESNĚ JAKO V DUCHU LET 39-45 ZA PROTEKTORÁTU!

A KAŽDÝ KDO SE NĚJAK AKTIVNĚ EU NEPOSTAVÍ, NENÍ HODEN ABY SÁM SEBE OZNAČOVAL ZA PŘÍSLUŠNÍKA ČESKÉHO NÁRODA.

ODSTRANĚNÉ VLAJKY

   

   

   

   

 

Novinky