ZA VLASTIZRADU A KOLABORACI

DANIEL HERMAN
- zastánce naší podřízenosti vůči EU
- zastánce ISLÁMSKÉ IMIGRACE k nám
- a především podporovatel SUDETSKÝCH NĚMCŮ

Dále je předsedou spolku Ackermann-Gemeinde, což je jakási Česká pobočka NĚMECKÉHO SUDETEN-LANDSMANNSCHAFTu. 

Naše zákony trest smrti neobsahují, což je jedině dobře a tedy tak je třeba chápat i tento PROJEKT, který má mít pouze upozorňující charakter v rámci toho, co se po roce 1945 dělo s každým, kdo zastával tyto názory a neváhal je následně i v plné míře realizovat,

Pan Daniel Herman má obrovské štěstí, že žije v době, kdy je možné pod záštitou demokracie zrazovat svůj vlastní národ a být plně chráněn zákony země, jejíž národ zrazuje.

K.H. Frank, jistě jeho velký vzor, už "tolik štěstí" jako D.Herman neměl.

(jako vždy pro potřeby orgánů činných v trestním řízení uvádíme, že s realizací tohoto PROJEKTU nemáme nic společného a ani nám není o této věci známo nic, co by dopomohlo k jeho objasnění)

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

ČLÁNEK 23
OBČANÉ MAJÍ PRÁVO POSTAVIT SE NA ODPOR PROTI KAŽDÉMU, KDO BY ODSTRAŇOVAL DEMOKRATICKÝ ŘÁD LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD, ZALOŽENÝ LISTINOU, JESTLIŽE ČINNOST ÚSTAVNÍCH ORGÁNŮ A ÚČINNÉ POUŽITÍ ZÁKONNÝCH PROSTŘEDKŮ JSOU ZNEMOŽNĚNY.

Novinky