PROJEKT 27

Tento PROJEKT si vzal za cíl upozornit na rozmáhající se upozaďování ČESKÉHO NÁRODA jako takového. V tomto případě skrze nepotřeby vyvěšovat STÁTNÍ VLAJKU v den svátků! O to je to horší, že toto je ošetřeno i zákonem, který jasně státním institucím nařizuje vlajku vyvěsit. To, že tím byl v mnoha případech porušen tedy i zákon je asi to nejmenší, co nás skutečně trápí.

To co nás pobuřuje je ta lhostejnost institucí, které nemají tu VLASTNÍ vnitřní potřebu náš stát a daný svátek uctít! KAŽDÁ NEVYVĚŠENÁ VLAJKA JE PLIVANEC DO TVÁŘE ČESKÉMU NÁRODU! Symbolika je jeden z několika pilířů se kterým každý národ vzniká a zaniká.

Pokud si státní zaměstnanec neváží tohoto státu, který mu dává práci, neměl by ve své funkci nadále setrvávat. Bude to znít pro některé lidi krutě, ale člověk za toto zodpovědný by měl být okamžitě propuštěn.

Strach z možnosti přijít o práci by vedlo k jedinému a to, že by raději každá instituce měla státní vlajku vyvěšenou po 365 dní v roce a to je to, jak by to mělo správně vypadat. Zůstává otázkou, proč má náš NÁROD tolik odporu k sobě samému a bojí se dávat své ČEŠSTVÍ veřejně na odiv. 

Pak se nelze divit tomu, že každý kdo je veřejně s vlajkou spatřen, a je jedno zda se jedná o vlajku jako takovou či znak naší země někde na oblečení, je označen za extremistu. Byla doba, kdy extremista byl ten, kdo se k symbolice naší vlasti otevřeně nehlásil. 

Mít vyvěšenou vlajku by nemělo spadat do souboru NAŘÍZENÍ či POVINNOSTÍ, nýbrž do souboru vlastních vnitřních HODNOT, kdy by každému jednotlivci na tomto aktu mělo vnitřně záležet. Je třeba k tomu přistupovat skrze LÁSKU ke své VLASTI a svému NÁRODU a ne z čirého plnění zákonem stanovených nařízení.

Položme si otázku. Kolik vlajek by asi venku viselo pokud by to zákon nenařizoval? Odpověď jistě každý tuší.

Ale k samotné realizaci PROJEKTU. Místa byla vybrána zcela náhodně a vyfoceno bylo vše, co se podařilo dohledat. Jak to dopadlo se můžete podívat dole v galerii.

Z počtu 51. institucí jich vlAJku nevyvěsila skoro polovina, konkrétně 23.

Přičemž jedna vlajka je pověšena špatně (svisle kdy místo bílé barvy na levé straně je červená) a druhá je umístěna na špatném místě (ve skupině tří vlajek by měla být umístěna uprostřed na čestném místě, místo ní je tam však protektorátní vlajka EU)

PROJEKT BYL REALIZOVÁN 06.07.2017 - DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Kdy musíme vyvěsit státí vlajku?

Česká státní vlajka musí povinně vlát na budovách úřadů a institucí v den státního svátku. Zákon říká, že vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni státního svátku. Mimo tyto sváteční dny však může vlajka na budovách a stožárech vlát stále a není nutné ji stahovat.

Státní svátky v ČR s povinností vyvěsit státní vlajku

  • 1. leden − Den obnovy samostatného českého státu
  • 8. květen − Den vítězství
  • 5. červenec − Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  • 6. červenec − Den upálení mistra Jana Husa
  • 28. září − Den české státnosti
  • 28. říjen − Den vzniku samostatného československého státu
  • 17. listopad − Den boje za svobodu a demokracii

Novinky