PROJEKT 29

P29Tento PROJEKT si vzal za cíl jediné a to, upozornit na stav dnešní tzv. vlastenecké scény u nás. K tomu jsme si zapůjčili citát od jednoho z významných Čechů, Karla Havlíčka Borovského.

Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil!

Tento výrok totiž přesně definuje stav dnešní ČESKÉ společnosti. Lidé o VLASTENECTVÍ neustále jen píší na sociálních sítích a ...? ... a to je vše, více totiž nedělají. Díky dnešní době, které bezprecedentně dominuje internet lidé získali pocit, že problémy, které je trápí v reálném životě lze vyřešit skrze sociální sítě. To je důvod proč v zemi, ve které je tolik VLASTENCŮ je reálně tak málo VLASTENECTVÍ.

Tímto menším počinem jsme chtěli podnítit lidi k zamyšlení. Byla zvolena tato forma reálného sdílení. Byl vzat obrázek, který byl nasdílen na zeď v režimu zobrazení VŠICHNI. Absurdní popis, že? To je bohužel realita dnešních "vlastenců", poněvadž jejich bitevním polem je FACEBOOK, ve kterém ovšem reálně nic nezmění, což je v důsledku i značně pohodlné. změna totiž obnáší osobní nasazení.

Toto je tedy náš vzkaz všem ČESKÝM VLASTENCŮM. Přestaňte na sociálních sítích psát o tom, jak je vše špatné, přestaňte bědovat nad tím, že nikdo nic pro změnu nedělá, přestaňte doma ze židle ostatní vyzývat k revolucím... Reálně něco začněte dělat, reálně se pokuste něco změnit! Tak či onak, SÍLA JE V JEDNOTĚ. Je tu mnoho PRO-NÁRODNÍCH organizací tak si nějakou najděte a přidejte se k ní a tím nemyslíme jenom nás, poněvadž my nejsme jediné řešení, nýbrž cesta k němu. Líbí se vám co děláme? Přidejte se k nám! Líbí se vám, co dělá někdo jiný? Přidejte se k němu! Je nutné ale něco dělat. I malá změna je změna, i malý krok ke změně je pořád posunem k ní.

Zamyslete se nad tímto výrokem a zapřemýšlejte v jaké fázi se právě nacházíte. Máte v "hubě" a nebo v "rukách"?

2901 2902

2903 2904

2905 2906

Novinky