PROJEKT 30

TENTO PROJEKT SI VZAL ZA CÍL UPOZORNIT NA NEBEZPEČÍ, KTERÉ SE ODEHRÁVÁ aktuálně V NĚMECKU. ANO, TÍM JE NEKONTROLOVATELNÁ ISLAMIZACE této země.

-

PROTO BYLA ZVOLENA TATO PARALELA ODKAZUJÍCÍ NA FILM O JURSKÉM PARKU, KTERÝ JE VŠEOBECNĚ ZNÁMÝ.

VÍCE V TEXTU

(PROJEKT BYL REALIZOVÁN V LEDNU 2018)

 

Na osudu Německa nám nikterak nezáleží, poněvadž na Německu nám nezáleží, ale na čem nám záleží je NAŠE ČESKÁ ZEMĚ. To je důvod toho, proč tímto PROJEKTEM na osud Německa upozorňujeme. Díky totalitní doktríně EVROPSKÉ UNIE nás totiž v budoucnu má potkat stejný osud, tedy potlačení a následné vyhlazení našeho etnika, které bude nahrazeno ARABY a AFRIČANY, kteří tu díky multikulturalistické ideologii zcela potlačí náš genofond. Z Euro-Německa se již v podstatě stal ISLÁMSKÝ PARK a zde přichází na řadu výše zmíněná paralela S filmem JURSKÝ PARK.

Co bylo ústředním motivem tohoto filmu? Umělý chov nebezpečných tvorů na území, do kterého ani jedno z nich nepatřilo, což vede k následné katastrofě a masakru těch, kteří na ostrově "žijí". Ano, to je přesně to, co se v Německu a nejen v něm děje.

Tento PROJEKT má vést lidi k zamyšlení nad realitou dnešních dní... Je na každém, co si z toho vezme a zda se rozhodne proti tomu něco dělat a postavit se na odpor, dokud je ještě čas.

 

 

 

 

Novinky