PROJEKT 33

Pamatnik-lety Tento PROJEKT je do jisté míry aktem zoufalství, který má upozornit na loupež za bílého dne, kterým vybudování pomníku na pomník jistě je. Ano, řeč je o půl miliardě našich korun, které vláda, proti vůli lidu, dala za výkup fungující firmy, aby vedle již existujícího pomníku mohla vybudovat další.

Tímto PROJEKTEM chceme poukázat na absurditu, kdy se tu vkládá půl miliardy korun do NEČESKÉHO ETNIKA, které s největší pravděpodobností za celou svou existenci u nás, (1918-2018), tolik peněz ani neodvedlo do státního rozpočtu!
MY, jakožto ČEŠI, nesouhlasíme s tím, aby vláda vynakládala takovéto obrovské finanční prostředky na budování památníků lidem NEČESKÉHO původu s tím, že zcela účelově ignoruje mnoho desítek a stovek jiných, skutečných, pietních míst, kde náš národ trpěl a umíral pod okupační mocí Němců. Podobných táborů bylo na našem území mnoho a na většině z nich nenaleznete ani jednu mizernou informační tabulku. Důvod? Umírali tam jen ČEŠI a to není zajímavé.

Nevadí nám, že tam chce někdo vybudovat megalomanské dílo, které má podpořit vyfabulovaný příběh o krutém "koncentračním" táboře na vyhlazování cikánského etnika, nám vadí pouze to, že tento nesmysl financuje vláda ČESKÉ REPUBLIKY. Pokud chtějí cikáni pomník, nechť ho mají a jak velký a drahý chtějí, ale jen a pouze za své peníze, nikoliv za NAŠE.

Označení CIKÁN používáme z důvodu toho, že jde o skutečný název tohoto etnika a stále spadá do slov, které naleznete ve SLOVNÍKU SPISOVNÉ ČEŠTINY. Nejde tedy o pokus kohokoliv urazit či zesměšnit. Pro projekt bylo ovšem úmyslně zvoleno slovo ROM, aby tento projekt nemohl nikdo označit za rasově motivovaný a tím odvést pozornost od jeho pravé podstaty.

PROJEKT SE ZAMĚŘIL NA PŘEDĚLÁNÍ VŠECH INFORMAČNÍCH CEDULÍ + PŘIDÁNÍ JEDNÉ NOVÉ

PROJEKT 33 (Lety u Písku)PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)

PROJEKT 33 (Lety u Písku)

VÝZNAM PROJEKTU

Bylo použito dvou větných celků:

PAMÁTNÍK VĚNOVANÝ HISTORICKY POSLEDNÍM PRACUJÍCÍM ROMŮM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PAMÁTNÍK VĚNOVANÝ POSLEDNÍM PRACUJÍCÍM ROMŮM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Oba tyto celky mají upozornit na jedno a tím je fakt, že se NEJEDNALO o tábor KONCENTRAČNÍ, jak předkládají
některá média a politici, nýbrž o tábor PRACOVNÍ. Určitá politická struktura se snaží systematicky budovat mýtus
o velkém vyhlazovacím táboře typu Osvětim, Dachau, Buchenwald a podobně. Kdo říká opak je označen okamžitě
za FAŠISTU, poněvadž tím vzniká důvod, proč danému člověku nemusíte odpovídat na předkládaná fakta - s
FAŠISTY se totiž nikdo bavit přeci nemusí. 

Několik FAKTŮ:
Vznik tábora byl schválen 02.03.1939, tedy ještě před obsazením Němci.
Tábor byl KÁRNÝ-PRACOVNÍ.
V táboře nesloužil žádný NĚMEC, pouze ČEŠI a to po celou dobu.
Za celou dobu v táboře nezemřel nikdo násilnou smrtí.
Za celou dobu existence tábora v něm zemřelo 326 lidí - na nemoci. (Čechů bylo zavražděno 360 000)
06.08.1943 byl tábor Lety oficiálně uzavřen, přičemž zbytek lidí byl odvezen jinam nebo propuštěn.

Tento PROJEKT je i do jisté míry odvetou za hanobení ČESKÉ VLAJKY ze strany cikánů,
protestujících na tomto místě a to dokonce za podpory ministra SPRAVEDLNOSTI Pilikána,
kterému hanobení STÁTNÍHO SYMBOLU nikterak nevadilo, což u něho není nic překvapivého.
-v našem PROJEKTU se ovšem nesnažíme nikoho a nic hanobit. 


Zakon

ZÁVĚR: Pro potřeby orgánů činných v trestním řízení uvádíme, že tuto akci nerealizoval nikdo
nám známý. Jde pouze o převzatý obsah a k celé věci není možné cokoliv uvést. Jde pouze o
informování, v rámci svobodného přístupu k informacím.

MEDIA

Novinky