Materiální pomoc zvířecím útulkům v ČR

Tento PROJEKT bude patřit snad mezi ty dlouhodobé a má jediný cíl a to, pomoci opuštěným zvířátkům čekajících v útulcích na to, než se jich nějaká dobrá duše ujme. 

Celé kouzlo tedy spočívá v tom, že materiálně pomáháme útulkům po celé ČESKÉ REPUBLICE. Jsme limitováni samozřejmě finančně, jak už to tak bohužel bývá, ale snažíme se seč našemu hnutí síly a peníze stačí. 

OCHRANA A PRÁVA ZVÍŘAT PATŘÍ MEZI NAŠE HLAVNÍ POLITICKÉ CÍLE.

Naše HNUTÍ si zakládá na tom, že věří v reálnou práci a nikoliv v nereálné sliby. My si nemyslíme, že nás nejdříve někdo musí dostat do parlamentu, aby se dalo pracovat na lepší ČESKÉ REPUBLICE, to jsou jen klišé těch, co nechtějí nic dělat, což ale naštěstí není náš případ.

I vy se můžete zapojit a POMOCI NÁM V TOMTO BOJI - TRANSPARENTNÍ ÚČET

Útulek pro zatoulaná zvířata - PŘEROV

Městský útulek pro psy Čápka - Kroměříž

Psí útulek pod Zebínem - Jičín

Kočičí depozitum - Lovčice

Novinky