PROJEKT 36

konrad henlEin

je v roce 2019 stále veden jako čestný občan města liberce! PŘEKVAPILO VÁS TO? NÁS TAKÉ!

V tomto PROJEKTU jde tedy o jediné a to, docílit, aby město Liberec odebralo ČESTNÉ OBČANSTVÍ tomuto NĚMECKÉMU VÁLEČNÉMU ZLOČINCI, který se zasazoval o VYHLAZENÍ ČESKÉHO NÁRODA.

Nejdříve naše hnutí oslovilo přímo město Liberec skrze tiskovou mluvčí. Marně. Město to nehodlá řešit a nemá s tímto člověkem jakožto ČESTNÝM OBČANEM žádný morální problém. Jelikož naše hnutí nemá zástupce na magistrátu začínáme náš boj skrze PETICI, ke které se město bude muset vyjádřit a na základě toho budeme postupovat dál.

ZNĚNÍ PETICE

 „Za odejmutí ČESTNÉHO OBČANSTVÍ města Liberce uděleného osobě Konrada Henleina za rozbití Československa a připojení jeho pohraničí k Německu.“

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo odejmuto ČESTNÉ OBČANSTVÍ města Liberce udělené osobě německého válečného zločince Konrada Henleina, který byl takto oceněn za sjednocení sudetských Němců a jejich přičlenění k Velkoněmecké Říši – jak uvádí město Liberec.

ZDŮVODNĚNÍ:
Je ostudou města Liberce a stejně tak ostudou celé České republiky, že jsou, ne, že jsme schopni takto adorovat německé válečné zločince. Tento člověk před samotným záborem našeho pohraničí, v rámci MNICHOVSKÉ ZRADY, organizoval teroristické útoky vůči ČESKÉMU obyvatelstvu, kdy docházelo k fanatickému napadání a vraždění našich lidí. Byl také důstojníkem SS a šéf civilní správy okupačních vojsk. Zasazoval se o vyhlazení ČESKÉHO NÁRODA, jakožto podřadné rasy. V dokumentech Mezinárodního trestního tribunálu v Norimberku, který se konal po válce, je Henlein otevřeně označován za válečného zločince. POMOZTE NÁM ZJEDNAT NÁPRAVU A DONUTIT RADNÍ MĚSTA LIBERCE TOHOTO ZLOČINCE ODSTRANIT.  

---

pomůžete nám to změnit? stáhněte si petici, podepište a odešlete nám ji.

Petice ke stažení

 
PRVNÍ REPUBLIKA

VLČÍ VRCH 673

LIBEREC

46015

-PETICI MŮŽE PODEPSAT NAPROSTO KDOKOLIV BEZ PŘÍSLUŠNOSTI K LIBERECKÉMU KRAJI. TOTO JE PROBLÉM CELOSPOLEČENSKÝ, JELIKOŽ TO ZCELA DEHONESTUJE ČESKÝ NÁROD JAKO CELEK A POKUD SE TOMU NEPOSTAVÍME, HODNĚ TÍM OHNEME NAŠE ZÁDA JEŠTĚ VÍCE KU ZEMI, NEŽ MOMENTÁLNĚ JSOU.

PRŮBĚH PROJEKTU

PETIČNÍ STÁNEKPROJEKT Zahájen 18.05.2019

MIMO HLAVNÍ SBĚR: 480 PODPISŮ
18.05.2019 - 94 podpisů
19.05.2019 - 66 PODPISŮ
06.07.2019 - 61 PODPISŮ
13.07.2019 - 6 PODPISŮ
20.07.2019 - 57 PODPISŮ
27.07.2019 - 85 podpisů


____________________________
CELkeM: 849 PODPISŮ

PÍŠÍ O NÁS

LIBERECKÁ DRBNA
Národní Noviny

Novinky